Diecezja Rzeszowska ustanowiona przez Jana Pawła II bullą "Totus Tuus Poloniae Populus" w dniu 25 III 1992r., zajmuje powierzchnię 6000 km2. Na samym początku działalności diecezji jej ówczesny Ordynariusz, Biskup Kazimierz Górny wydał dekret powołujący do istnienia i działania Caritas Diecezji Rzeszowskiej. W uzasadnieniu podjęcia tej decyzji napisał: "Kościół święty zawsze otacza szczególną troską ludzi ubogich, chorych i potrzebujących. Z dniem 8 maja 1992r. powołuję do istnienia i działania Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Niech święty Brat Albert patronuje tej działalności. Błogosławiony Józef Sebastian Pelczar i Błogosławiona Karolina niech towarzyszą swym wstawiennictwem".

Na czele Caritas diecezjalnej stoi oficjalnie biskup miejsca, który w praktyce, zadania organizacyjne na szczeblu diecezjalnym zleca działającemu w jego imieniu dyrektorowi Caritas i wspomagającej dyrektora diecezjalnej centrali Caritas. Obecnie na czele Caritas w Diecezji Rzeszowskiej stoi Biskup Jan Wątroba.

Zadania Caritas wynikają z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego, które winno być odnoszone do każdego, bez względu na jego przekonania polityczne, wyznanie, narodowość czy rasę. Święto patronalne Caritas Polska przypada w niedzielę Miłosierdzia Bożego.

Na czele Parafialnego Koła Caritas w parafii pw. Wszystkich Świętych w Zabierzowie stoi ks. prob. Józef Opaliński który wspólnie z członkami zespołu czynnie realizuje dzieła miłosierdzia co do ciała i duszy.

W jubileuszowym roku 1050-lecia rocznicy chrztu Polski, Parafialny Zespół Caritas rozprowadził kropielniczki przypominające nam każdego dnia o darze nowego życia dzięki łasce sakramentu chrztu świętego. Fundusze uzyskane ze sprzedaży pozwoliły na zakup wyprawek szkolnych dla dzieci z ubogich rodzin. W najbliższych planach Parafialnego Koła Caritas jest pomoc materialna dla ofiar niedawnego trzęsienia ziemi we Włoszech.

 

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w dzieło Parafialnego Zespołu Caritas przy naszej parafii „albowiem dając, otrzymujemy; wybaczając, zyskujemy przebaczenie, a umierając, rodzimy się do wiecznego życia.”. Więcej informacji u Księdza Proboszcza bądź u któregokolwiek z członków zespołu.

 

Informacje na temat Caritas Diecezji Rzeszowskiej na podstawie: www.caritas.rzeszow.pl

Wyszukiwanie

Dzisiaj jest

wtorek,
19 października 2021

(292. dzień roku)

Święta

Wtorek, XXIX Tydzień zwykły
Rok B, I
Dzień Powszedni albo wsp. św. Pawła od Krzyża, prezb. albo wsp. św. męcz. Jana de Brebeuf, Izaaka Jogues?a, prezb., oraz Towarzyszy

Licznik

Liczba wyświetleń:
747362